SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

Enoličen ID: 974183 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL