SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

ELEKTROTEHNIK (GIB)

Enoličen ID: 133091 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL