Deluje

Evidence VI zavodov in VI programov

Evidenca vsebuje podatke o vzgojno-izobraževalnih zavodih in vzgojno izobraževalnih programih za predšolsko vzgojo, osnovno šolo, srednjo šolo, zavode za posebne potrebe, višje strokovne šole, zavode za odrasle.

Deluje

Obvestila povezana s to aplikacijo

Aktualna obvestila v zvezi z delovanjem in uporabo aplikacije.