Deluje

Evidence VI zavodov in VI programov

Evidenca vsebuje podatke o vzgojno-izobraževalnih zavodih in vzgojno izobraževalnih programih za predšolsko vzgojo, osnovno šolo, srednjo šolo, zavode za posebne potrebe, višje strokovne šole, zavode za odrasle.

Deluje

Evidenca vsebuje podatke o vzgojno-izobraževalnih zavodih in vzgojno izobraževalnih programih za predšolsko vzgojo, osnovno šolo, srednjo šolo, zavode za posebne potrebe, višje strokovne šole, zavode za odrasle.

Ravnatelje in pooblaščene osebe vabimo, da osnovne podatke o vzgojno-izobraževalnem zavodu ob prijavi s certifikatom popravijo sami tako, da na strani "Podatki o zavodu" v rubriki "Uredi podatke" uredijo neažurne podatke o svojem zavodu. Za ostale ugotovljene napake prosimo, da nam jih sporočite preko obrazca za podporo.

Navodila za vnos razpisa programov za izobraževanje odraslih