POKLICNI TEČAJ

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

GOSTINSKO-TURISTIČNI TEHNIK

VSEBINA