POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

STROJNI TEHNIK

VSEBINA