POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

ŽIVILSKI TEHNIK OPERATER

VSEBINA