SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

POKLICNI TEČAJ

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

GASTRONOMIJA IN TURIZEM

Enoličen ID: 862911 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA