SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

POKLICNI TEČAJ

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

Enoličen ID: 386015 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA