SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

GASTRONOMIJA (DV)

Enoličen ID: 439474 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL