SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

STROJNI TEHNIK (GLU, GJM)

Enoličen ID: 940226 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL