SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (IS)

Enoličen ID: 999568 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL