SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
(šolska in dualna organizacija izobraževanja)

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA PROGRAMOV V STROJNIŠTVU

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

AVTOMEHANIK (SI)

Enoličen ID: 308392Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA