SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA PROGRAMOV NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU (IS IN DV)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

AVTOMEHANIK (DV)

Enoličen ID: 175700 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA