SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

OBLIKOVALEC KOVIN
(prilagojen za gluhe in naglušne in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami)

Enoličen ID: 521850 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA