SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

RAČUNALNIKAR (gibalno ovirani)

Enoličen ID: 782866 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA