ZAVAROVANJE PREMOŽENJA

Zavarovanje šolskega premoženja, interesov in oseb javnih zavodov iz resornih pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

Okrožnice in navodila za vnos letnih podatkov obračuna premije

Navodila za vnos podatkov SJN MIZŠ

 

Seznam vključenih v zavarovanje

Seznam srednjih šol, zavodov in dijaških domov vključenih v zavarovanje na dan 08.09.2020

 

Pogodba

Pogodba št. C3330-21-203000 za sklop 1 MIZŠ - Zavarovalnica Sava

Pogodba št. C3330-21-203001 za sklop 2 MIZŠ - Zavarovalnica Triglav

Pogodba št. C3330-21-203002 za sklop 3 MIZŠ - Zavarovalnica Sava

 

Posamezne police

Polica št. 510-1374056-21-1 (požarno zavarovanje - sklop 1) - ZS

Polica št. 510-1374056-21-2 (potresno zavarovanje - sklop 1) - ZS

Polica št. 510-1374056-21-3 (zavar.obratovalnega zastoja - sklop 1) - ZS

Polica št. 510-1374056-21-4 (strojelomno zavarovanje - sklop 1) - ZS

Polica št. 510-1374056-21-5 (zavar. računalnikov - sklop 1) - ZS

Polica št. 510-1374056-21-6 (zavar. odgovornosti - sklop 1) - ZS

Polica št. 510-1374056-21-7 (vlomsko zavarovanje - sklop 1) - ZS

Polica št. 510-1374056-21-8 (zavar. stekla - sklop 1) - ZS

Polica št. 510-1374056-21-9 (zavar. mehanskih poškodb - sklop 1) - ZS

Polica št. 510-1374056-21-10 (zavar. glasbenih instrumentov - sklop 1) - ZS

Polica št. 510-1374056-21-11 ( zavar. kibernetskih tveganj - sklop 3) - ZS

Polica št. OD48000940547 (excess zavar. odgovornosti sklop 2) - ZT

 

Prijave in odjave med zavarovalnim letom

Obrazec za prijavo in odjavo med zavarovalnim letom za SJN MIZŠ

 

Pogoji zavarovatelja

 • Zavarovanje kibernetskih tveganj: 1
 • Požarno zavarovanje: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Potresno zavarovanje: 1, 2, 3
 • Zavarovanje obratovalnega zastoja (Temeljne in dodatne požarne nevarnosti brez potresa): 1
 • Strojevlomno zavarovanje: 1, 2
 • Zavarovanje računalnikov: 1, 2, 3
 • Zavarovanje odgovornosti: 1
 • Vlomsko zavarovanje: 1
 • Zavarovanje stekla: 1
 • Zavarovanje mehanskih poškodb: 1
 • Zavarovanje glasbenih instrumentov: 1
 • Zavarovanje odgovornosti (excess zavarovalno kritje): 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

Uveljavljanje zavarovanj

Izjava o škodnem dogodku - prijava škode zavarovalnici

Kako ravnati v primeru škodnega dogodka MIZŠ - informacija za zaposlene osebe

Navodila za uporabo spletnega portala SimpBroker - uveljavljanje zavar. zahtevkov (škod)