POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

EKONOMSKI TEHNIK
(prilagojen za gibalno ovirane dijake)

VSEBINA