POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

EKONOMSKI TEHNIK (SI)

VSEBINA