POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

EKONOMSKI TEHNIK
(prilagojen za slepe in slabovidne dijake)

VSEBINA