POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

KONFEKCIJSKI MODELAR

VSEBINA