POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE

VSEBINA