SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
(šolska organizacija izobraževanja)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

KMETOVALEC

Enoličen ID: 322581Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA