SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
(šolska organizacija izobraževanja)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

MIZAR
(prilagojen za
gluhe in naglušne in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami)

Enoličen ID: 133973Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA