SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
dualna organizacija

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

FRIZER (SI)
(program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri)

Enoličen ID: 180264Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA