SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

OBDELOVALEC KOVIN (SI)
(program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri)

Enoličen ID: 423871Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA