SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

BOLNIČAR-NEGOVALEC (SI)
(program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri)

Enoličen ID: 218932Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA