SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

EKONOMSKI TEHNIK (SI)
(Izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre)

Enoličen ID: 602966Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA