SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE in
POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

KATALOGI ZNANJ SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV

Legenda:

SSI - srednje strokovno izobraževanje
PTI -poklicno-tehniško izobraževanje
SI - program s slovenskim učnim jezikom na narodnem mešanem območju slovenske Istre
IS - program z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre
DV
- program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju
SSRSSI - Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje

A. Katalogi znanja za splošnoizobraževalne predmete v programih srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja razen za programe navedene v točki B.

Zap.št.
Naziv predmeta
Število ur
Opomba
1
ANGLEŠČINA
280
SSI; drugi tuji jezik
2
ANGLEŠČINA
420
SSI; prvi tuji jezik
3
ANGLEŠČINA
210-315
PTI
4
BIOLOGIJA
70,105,140,175,210,280
SSI in PTI
5
FIZIKA
70
SSI
6
FIZIKA
70,105,140
PTI
7
FIZIKA
140+70
SSI
8
FIZIKA
70
SSI in PTI; gostinski tehnik, turistični tehnik in
gostinsko-turistični tehnik
9
GEOGRAFIJA
70
SSI
10
GEOGRAFIJA
70
PTI
11
GEOGRAFIJA
140
SSI; prometni, plovbni in ladijski strojni tehnik
12
GEOGRAFIJA
140
SSI; ekonomski tehnik

13

GEOGRAFIJA
140
SSI; ekonomski tehnik (IS)
14
GEOGRAFIJA
140
SSI; ekonomski tehnik (DV)
15
GEOGRAFIJA
272
SSI; turističnii tehnik
16
INFORMATIKA
70
SSI
17 INFORMATIKA 70 PTI
18
ITALIJANŠČINA
210 do 525
SSI; tuji jezik
19
ITALIJANŠČINA
280 do 525
SSI; drugi jezik
20
ITALIJANŠČINA
490
SSI; materni jezik
21
ITALIJANŠČINA
490
SSI; materni jezik (prevod)
22
ITALIJANŠČINA
175 do 280
PTI; materni jezik (prevod)
23
ITALIJANŠČINA
140
PTI; drugi tuji jezik (prevod)
24
ITALIJANŠČINA
175 do 280
PTI; materni jezik
25
KEMIJA
70
SSI
26
KEMIJA
105
SSI
27
KEMIJA
140
SSI
28
KEMIJA
210
SSI
29
KEMIJA
280
SSI
30
MADŽARŠČINA
490
SSI; materni jezik
31
MADŽARŠČINA
490
SSI; materni jezik (prevod)
32
MADŽARŠČINA
487
SSI; drugi jezik
33
MADŽARŠČINA
487
SSI; drugi jezik (prevod)
34 MADŽARŠČINA 176, 278 SSI, PTI fakultativni predmet (prevod)
35 MADŽARŠČINA 176, 278 SSI, PTI fakultativni predmet
36 MADŽARŠČINA 207 PTI;materni jezik
37 MADŽARŠČINA 207 PTI;materni jezik (prevod)
38 MADŽARŠČINA 207 PTI;drugi jezik
39 MADŽARŠČINA 207 PTI;drugi jezik (prevod)
40
175
PTI
41
MATEMATIKA
385
SSI
42
NEMŠČINA
420
SSI; prvi tuji jezik
43
NEMŠČINA
420
SSI; drugi tuji jezik
44
PSIHOLOGIJA
70
SSI
45
SLOVENŠČINA
420
SSI; drugi jezik
46
SLOVENŠČINA
490
SSI; materni jezik
47
SLOVENŠČINA
175 do 280
PTI; materni jezik
48
SLOVENŠČINA
210
PTI; drugi jezik
49
SLOVENŠČINA
560
SSI; materni jezik, predšolska vzgoja
50
SOCIOLOGIJA
70
SSI in PTI
51
ŠPORTNA VZGOJA
140
PTI
52
ŠPORTNA VZGOJA
210
PTI
53
ŠPORTNA VZGOJA
315
SSI; predšolska vzgoja
54 ŠPORTNA VZGOJA 170 PTI
55
ŠPORTNA VZGOJA
420
SSI
56
UMETNOST
70
SSI in PTI
57
UMETNOST
(umetnostna zgodovina
)
35
SSI; prilagoditev za programe DV
58
UMETNOST
(umetnostna zgodovina
)
35
SSI; prilagoditev za programe IS
59

UMETNOST
(umetnostna zgodovina)

35
SSi; aranžerski tehnik
60
UMETNOST
(likovno snovanje)
70
SSI; zobotehnik
61
UMETNOST
(umetnostna zgodovina)
35
SSI; turistični tehnik
62
ZGODOVINA
70
PTI
63
ZGODOVINA
105
PTI
64
ZGODOVINA
140
SSI
65
ZGODOVINA
140
SSI; prilagoditev za programe IS
66
ZGODOVINA
140
SSI; prilagoditev za programe DV
67
ZGODOVINA
210
SSI

B. Katalogi znanja za splošnoizobraževalne predmete v programu tehnik mehatronike in programu tehnik oblikovanja (poskusno izvajanje od šolskega leta 2006/2007)

Zap.št. Naziv predmeta Število ur Opomba
1 BIOLOGIJA 68  
2 FIZIKA 68 SSI: tehnik oblikovanja
3 FIZIKA 136 SSI: tehnik mehatronike
4 GEOGRAFIJA 68  
5 KEMIJA 68  
6 MATEMATIKA 408, 374 SSI: tehnik mehatronike (408ur)
SSI: tehnik oblikovanja (374ur)
7 PSIHOLOGIJA 68  
8 SLOVENŠČINA 476  
9 SOCIOLOGIJA 68  
10 ŠPORTNA VZGOJA 340  
11 TUJI JEZIK 408  
12 UMETNOST 68  
13 ZGODOVINA 68