SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

ELEKTROTENIK ELEKTRONIK (SI)

Enoličen ID: 185773Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA