SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA PROGRAMOV NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU (IS IN DV)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

AVTOMEHANIK (IS)

Enoličen ID: 322000 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA