SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE

MEDNARODNI GIMNAZIJSKI PROGRAMI

Št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list RS, št.

1.

Mednarodna gimnazija

/

2.

Mednarodna matura

67/04