SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI ZASEBNIH ŠOL

Št.

Ime izobraževalnega programa

Enakovredni izobrazbeni standard: sprejeto na Strokovnem svetu RS za vzgojo in izobraževanje

Enakovredni izobrazbeni standard: sprejeto na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje

1.

program Gimnazije Želimlje (pdf)

17. seja,
23.5. 1991

12. seja, 29.1.1998 in
55. seja 30.1.2003

2.

program Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška Maribor (pdf)

5. seja, 19.12.1996

12. seja,
29.1.1998

3.

program Škofijske gimnazije Vipava

17. seja,
23.5.1991

12. seja,
29.1.1998

4.

program Škofijske klasične gimnazije Ljubljana-Šentvid

4. seja, 28.1.1993

9. seja, 3.7.1997

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI ZASEBNIH ŠOL PO POSEBNIH PEDAGOŠKIH NAČELIH

Št.

Ime izobraževalnega programa

Enakovredni izobrazbeni standard: sprejeto na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje

1.

Waldorfska gimnazija

24. seja, 14.1.1999