UČNI NAČRTI ZA GIMNAZIJE

POSODOBLJENI UČNI NAČRTI
NEPOSODOBLJENI UČNI NAČRTI

POSODOBLJENI UČNI NAČRTI

Navajamo izobraževalni program gimnazije, za katero učni načrt (kurikulum) velja. Pri vrsti predmeta (obvezni, izbirni, matura) je napisano tudi maksimalno število ur, za katere je pripravljen učni načrt.

Pri izvedbi pa je glede na vrsto predmeta potrebno upoštevati število ur določeno s predmetnikom za ustrezni izobraževalni program gimnazije.

Dodana je tudi informacija o šolskem letu, s katerim se začne uvajanje posodobljenih učnih načrtov za gimnazijski program za generacijo, ki se je vpisala v prvi letnik gimnazije z navedenim šolskim letom. Ti učni načrti nato postopoma v višjih letnikih nadomeščajo ustrezne doslej veljavne učne načrte.

POSODOBLJENI UČNI NAČRTI

Št. Ime predmeta (modul, smer, področje...) Obvezni/izbirni (število ur) Izobraževalni program gimnazije Sprejeto na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje Uvajanje s šolskim letom
1. ANGLEŠČINA obvezni ali izbirni predmet in matura (420 ur) splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
2. BIOLOGIJA obvezni predmet (210 ur)
izbirni predmet (35/70/105 ur)
matura (105 + 35 ur)
splošna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
3. BIOLOGIJA obvezni predmet (140/175/ 280 ur)
izbirni predmet in matura (35/70/140/175/210 ur)
klasična, strokovna gimnazija 111. seja, 28.2.2008 2008/2009
4. BIOTEHNOLOGIJA izbirni strokovni maturitetni predmet (280 ur) tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
5. DRAMSKO - GLEDALIŠKA SMER   umetniška gimnazija (dramsko-gledališka smer) 128. seja,
17.12.2009
2010/2011
Zgodovina in teorija drame in gledališča
obvezni maturitetni predmet (280 ur)
Umetnost giba
obvezni strokovni predmet (280 ur)
Umetnost govora
obvezni strokovni predmet (280 ur)
Video in film
obvezni strokovni predmet (70 ur)
Druge oblike samostojnega dela:  
- Dramsko gledališka delavnica (315 ur)
- Inštrument z osnovami teorije glasbe (70 ur)
- Zvočno – glasbena delavnica (70 ur)
- Impro delavnica (175 ur)
- Video – filmska delavnica (140 ur)
- Gibalna delavnica (175 ur)
- Likovna delavnica (140 ur)
6. EKONOMIJA ekonomska gimnazija:
obvezni predmet in matura (385 ur)
splošna gimnazija:
izbirni predmet in matura (280 ur)
splošna, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
7. ELEKTRONIKA izbirni strokovni predmet (210) tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
8. ELEKTROTEHNIKA izbirni strokovni maturitetni predmet (280 ur) tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
9. EVROPSKE ŠTUDIJE izbirni predmet (70 ur) splošna, strokovna gimnazija 147. seja,  2. 2. 2012 2012/2013
10. ZGODOVINA (Ekonomska zgodovina) izbirni predmet (35 ur) strokovna gimnazija 111. seja, 28.2.2008 2008/2009
11. FILOZOFIJA obvezni, izbirni predmet, matura (70/105/210 ur) splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
12. FIZIKA obvezni predmet (210 ur)
izbirni predmet (35/70/105 ur)
matura (105 + 35 ur)
splošna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
13. FIZIKA obvezni predmet (140/175/280 ur)
izbirni predmet in matura (35/70/140/175/210 ur)
klasična gimnazija, strokovna gimnazija 111. seja, 28.2.2008 2008/2009
14. FRANCOŠČINA obvezni ali izbirni predmet  (420 ur)
matura (predvidene dodatne ure)
splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
15. GEOGRAFIJA obvezni predmet (210 ur)
matura (105 ur)
splošna, klasična, ekonomska gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
16. GEOGRAFIJA obvezni predmet (210 ur)
matura (105 ur)
splošna, klasična, ekonomska gimnazija
prilagoditev za dvojezične šole v Prekmurju
110. seja, 14.2.2008 2008/2009
17. GEOGRAFIJA obvezni predmet (210 ur)
matura (105 ur)
splošna, klasična, ekonomska gimnazija
prilagoditev za šole z italijanskim učnim jezikom v Slovenski Istri
110. seja, 14.2.2008 2008/2009
18. GEOGRAFIJA obvezni predmet (105-140 ur) strokovna gimnazija 111. seja, 28.2.2008 2008/2009
19. GLASBA obvezni predmet (70 ur) splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
20. GLASBENA SMER: MODUL A – GLASBENI STAVEK   umetniška gimnazija (glasbena smer: modul A – glasbeni stavek    
Glasbeni stavek obvezni predmet (560 ur) 161. seja, 19.12.2013 2014/2015
Solfeggio obvezni predmet (315 ur)
Zgodovina glasbe obvezni predmet (210 ur)
Klavir obvezni predmet (280 ur) 154. seja, 24.1.2013 2013/2014
Zbor druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (210 ur)
21. GLASBENA SMER: MODUL B – PETJE-INSTRUMENT   umetniška gimnazija (glasbena smer: modul B –  petje-instrument)    
Glasbeni stavek obvezni predmet (210 ur) 161. seja, 19.12.2013 2014/2015
Solfeggio obvezni predmet (315 ur)
Zgodovina glasbe obvezni predmet (210 ur)
Petje-instrument:      
- Petje obvezni predmet (420 ur) 154. seja, 24.1.2013 2013/2014
- Klavir
- Čembalo 161. seja, 19.12.2013 2014/2015
- Orgle 154. seja, 24.1.2013 2013/2014
- Harmonika
- Harfa
- Kitara
- Citre 161. seja, 19.12.2013 2014/2015
- Violina 154. seja, 24.1.2013 2013/2014
- Viola
- Violončelo
- Kontrabas
- Kljunasta flavta
- Flavta
- Klarinet
- Oboa
- Fagot
- Saksofon
- Trobenta
- Rog
- Pozavna
- Tuba
- Tolkala
Klavir – pevci druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (140 ur) 154. seja, 24.1.2013, 161. seja, 19.12.2013 2013/2014, 2014/2015
Klavir – orglavci
Klavir – instrumentalisti druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (96 oziroma 48 ur)
Dopolnilni inštrument druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (35 ur) 161. seja, 19.12.2013 2014/2015
Komorna igra druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (140 ur) 154. seja, 24.1.2013, 161. seja, 19.12.2013 2013/2014, 2014/2015
Zbor druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (210 ur) 154. seja, 24.1.2013 2013/2014
Orkester druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (210 ur) 154. seja, 24.1.2013,
161. seja, 19.12.2013
2013/2014, 2014/2015
22. GLASBENA SMER: MODUL C – JAZZ-ZABAVNA GLASBA        
Glasbeni stavek obvezni predmet (105 ur) umetniška gimnazija (glasbena smer: modul C – jazz-zabavna glasba) 161. seja, 19.12.2013 2014/2015
Solfeggio obvezni predmet (315 ur)
Zgodovina glasbe obvezni predmet (245 ur)
Petje-instrument  
- Jazz petje obvezni predmet (420 ur)
- Jazz klavir
- Jazz kitara
- Jazz kontrabas
- Jazz saksofon
- Jazz trobenta
- Jazz pozavna
- Jazz bobni
Glasbena tehnologija druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (35 ur)
Jazz klavir druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (140 ur)
Orkester druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (210 ur)
Osnove improvizacije druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (105 ur)
Skupinska igra druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (175 ur)
Teorija jazza z osnovami aranžiranja druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (140 ur)
23. GRADBENIŠTVO izbirni strokovni predmet (210 ur) tehniška gimnazija 131. seja, 15.4.2010 2010/2011
24. INFORMATIKA obvezni predmet (70 ur)
izbirni predmet (210 ur)
matura  (70 + 210 ur)
splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
25. ITALIANO (lingua materna) Materia obbligatoria ed esame di maturitá (560 ore) Ginnasio con lingua d’insegnamento italiana sul territorio nazionalmente misto dell’Istria slovena 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
26. ITALIJANŠČINA (materinščina) obvezni predmet, matura (560 ur) gimnazija z italijanskim učnim jezikom
na narodno mešanem območju v slovenski Istri
110. seja, 14.2.2008 2008/2009
27. ITALIJANŠČINA (kot tuji in kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre) obvezni, izbirni, matura (420 ur) splošna, klasična, strokovna gimnazija
kot tuji jezik
110. seja, 14.2.2008 2008/2009
obvezni, matura (350 ur) kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre
splošna gimnazija
obvezni, matura (420 ur) kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre
strokovna gimnazija
28. KEMIJA obvezni predmet   (210  ur)
izbirni predmet  (3 x 35  ur)
matura  (105 + 35 ur)
splošna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
29. KEMIJA obvezni predmet  (140/175/280 ur)
izbirni predmet in matura (35/70/140/175/210 ur)
klasična, strokovna gimnazija 111. seja, 28.2.2008 2008/2009
30. KITAJŠČINA izbirni predmet splošna in strokovna gimnazija 155. seja, 28.2.2013 2013/2014
31. KMETIJSTVO izbirni strokovni predmet (210 ur) tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
32. KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKO ZNANJE   splošna, klasična in strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
33. LABORATORIJSKE VAJE
Biotehnologija
(210 ur) tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
34. LABORATORIJSKE VAJE
Elektrotehnika in elektronika
(210 ur) tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
35. LABORATORIJSKE VAJE
Materiali (gradbeniški modul)
(210 ur) tehniška gimnazija 128. seja,
17.12.2009
2010/2011
36. LABORATORIJSKE VAJE
Materiali (lesarski modul)
(140 ur) tehniška gimnazija 128. seja,
17.12.2009
2010/2011
37. LABORATORIJSKE VAJE
Materiali (osnovni modul)
(70 ur) tehniška gimnazija 128. seja,
17.12.2009
2010/2011
38. LABORATORIJSKE VAJE
Mehanika in gradbeništvo
(210 ur) tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
39. LABORATORIJSKE VAJE
Mehanika in strojništvo
(210 ur) tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
40. LABORATORIJSKE VAJE
Računalništvo, računalniški sistemi in omrežja
(210 ur) tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
41. LATINŠČINA obvezni predmet , izbirni predmet,  matura (455 ur) splošna, klasična gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
42. LESARSTVO izbirni strokovni predmet (210 ur) tehniška gimnazija 128. seja,
17.12.2009
2010/2011
43. LIKOVNA SMER   umetniška gimnazija (likovna smer) 128. seja,
17.12.2009
2010/2011
Likovna teorija obvezni strokovni predmet (210 ur)
maturitetni predmet (280 ur)
Predstavitvene tehnike obvezni strokovni predmet (140 ur)
izbirni strokovni predmet (70 ur)
Bivalna kultura
obvezni strokovni predmet (280 ur)
Risanje in slikanje (420 ur)
Plastično oblikovanje obvezni strokovni predmet (70 ur)
Osnove varovanja dediščine (70 ur)
44. LIKOVNA UMETNOST (umetnostna zgodovina in likovno snovanje) likovno snovanje: obvezni, izbirni predmet (35 ur)
umetnostna zgodovina: obvezni, izbirni predmet (35 ur)
splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
45. MADŽARŠČINA  (materinščina) obvezni predmet, matura (560 ur) dvojezična (slovensko-madžarska) gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
46. MADŽARŠČINA  (drugi jezik) obvezni predmet, matura (490 ur) dvojezična (slovensko-madžarska) gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
47. MAGYAR NYELV (mint anyanyelv) Kötelező tantárgy, érettségi (560 óra) Kétnyelvű (szlovén–magyar) gimnázium 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
48. MAGYAR NYELV (mint második nyelv) Kötelező tantárgy, érettségi (490 órara) Kétnyelvű (szlovén–magyar) gimnázium 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
49. MATEMATIKA obvezni predmet in matura (560 ur) splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
50. MATERIALI
(gradbeniški modul)
izbirni strokovni maturitetni predmet (210 ur) tehniška gimnazija 128. seja,
17.12.2009
2010/2011
51. MATERIALI
(lesarski modul)
izbirni strokovni maturitetni predmet (210 ur) tehniška gimnazija 128. seja,
17.12.2009
2010/2011
52. MATERIALI
(osnovni modul)
izbirni strokovni maturitetni predmet (70 ur) tehniška gimnazija 128. seja,
17.12.2009
2010/2011
53. MEHANIKA izbirni strokovni maturitetni predmet (280 ur) tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
54. MIKROBIOLOGIJA izbirni strokovni predmet (280 ur) tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
55. NEMŠČINA obvezni predmet in matura (420 ur)
izbirni predmet (140 ur)
splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
56. OKOLJSKA VZGOJA kroskurikularno tematsko področje splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
57. OPISNA GEOMETRIJA izbirni strokovni predmet (210 ur) tehniška gimnazija 131. seja, 15.4.2010 2010/2011
58. PLESNA SMER: MODUL A - BALET   umetniška gimnazija (plesna smer: modul A - balet)    
Klasični balet obvezni predmet (1400 ur) 154. seja, 24.1.2013 2013/2014
Karakterni plesi druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (105 ur)
Klasična podržka in repertoar druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (280 ur) 154. seja, 24.1.2013, 161. seja, 19.12.2013 2013/2014, 2014/2015
Sodobne plesne tehnike obvezni predmet (210 ur) 154. seja, 24.1.2013 2013/2014
Stilni plesi druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (70 ur) 161. seja, 19.12.2013 2014/2015
Klavir obvezni predmet (70 ur) 154. seja, 24.1.2013 2013/2014
Zgodovina plesa obvezni predmet (70 ur) 161. seja, 19.12.2013 2014/2015
59. PLESNA SMER: MODUL B - SODOBNI PLES   umetniška gimnazija (plesna smer: modul B - sodobni ples) 147. seja,  
2. 2. 2012
2012/2013
Balet obvezni predmet (315 ur)
Glasba obvezni predmet (140  ur)
Sodobne plesne tehnike obvezni predmet (840 ur)
Uporabna anatomija obvezni predmet (70 ur)
Ustvarjalna delavnica druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (770 ur)
Zgodovina plesa in odrske umetnosti obvezni predmet (105 ur)
60. PODJETNIŠTVO obvezni predmet (315) ekonomska gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
61. POSLOVNA  INFORMATIKA obvezni, izbirni predmet (105, 70, 35) ekonomska gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
62. PSIHOLOGIJA (70 ur) obvezni predmet (70 ur) splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
63. PSIHOLOGIJA (280 ur) obvezni predmet in matura (280 ur) splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
64. RAČUNALNIŠKI SISTEMI IN OMREŽJA izbirni strokovni predmet (210 ur) tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
65. RAČUNALNIŠTVO izbirni strokovni maturitetni predmet (280 ur) tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
66. RUŠČINA obvezni predmet in matura (420 ur)
izbirni predmet (140 ur)
splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
67. SLOVENSKA KNJIŽEVNOST IN PREVODI izbirni predmet (70 ur) splošna, strokovna gimnazija 147. seja,  2. 2. 2012 2012/2013
68. SLOVENŠČINA  (materinščina) obvezni predmet in matura (560 ur) splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
69. SLOVENŠČINA   dvojezična slovensko-madžarska gimnazija 114. seja, 12.6.2008 2008/2009
70. SLOVENŠČINA   gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre 114. seja, 12.6.2008 2008/2009
71. SOCIOLOGIJA obvezni, izbirni predmet, matura (70/210 ur) splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
72. STROJNIŠTVO izbirni strokovni predmet (210 ur) tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
73. ŠPANŠČINA obvezni ali izbirni predmet in matura (70 – 420 ur) splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
74. ŠPORTNA VZGOJA obvezni predmet (420 ur) splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
75. ŠPORTNA  VZGOJA
ŠPORTNI ODDELKI GIMNAZIJE
obvezni predmet 735 - 840 ur
1. – 3. letnik po 210 ur (6 ur na teden)
4. letnik 105 do 210 ur (3 do 6 ur na teden)
splošna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
76. ŠTUDIJ OKOLJA izbirni predmet (140 ur) splošna, strokovna gimnazija 147. seja,  2. 2. 2012 2012/2013
77. TUJI JEZIKI: KULTURA IN CIVILIZACIJA izbirni predmet (210 ur) splošna, strokovna gimnazija 147. seja,  2. 2. 2012 2012/2013
78. UMETNOSTNA ZGODOVINA (Umetnost na Slovenskem) izbirni predmet (2 x 35 ur) splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
79. UMETNOSTNA ZGODOVINA matura (280 ur) splošna, klasična gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
80. ZGODOVINA obvezni predmet  (280 ur) splošna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
81. ZGODOVINA obvezni predmet (280 ur) splošna gimnazija - gimnazija z italijanskim učnim jezikom 111. seja, 28.2.2008 2008/2009
82. ZGODOVINA obvezni predmet (280 ur) splošna gimnazija - prilagoditev za madžarsko manjšino 114. seja, 12.6.2008 2008/2009
83. ZGODOVINA obvezni predmet (350 ur) klasična gimnazija 111. seja, 28.2.2008 2008/2009
84. ZGODOVINA obvezni predmet (210 ur) strokovna gimnazija 111. seja, 28.2.2008 2008/2009

NEPOSODOBLJENI UČNI NAČRTI

Z. Št.

Ime predmeta (modul, smer, področje...)

Število ur

Izobraževalni program gimnazije

1.

EKONOMSKA GEOGRAFIJA

35

Ekonomska gimnazija

2.

GLASBENI JEZIK
Glasbeni stavek
Svetovna glasbena kultura
Slovenska glasbena kultura

70

Gimnazija splošnega tipa+Klasična gimnazija

3.

GRŠČINA

350, 420

Klasična gimnazija

4.

LIKOVNO SNOVANJE

210

Gimnazija splošnega tipa+Strokovna gimnazija

5.

PEDAGOGIKA

70

Gimnazija splošnega tipa

6. MADŽARŠČINA 280 fakultativni predmet (prevod)

7.

MADŽARŠČINA 280 fakultativni predmet