SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

STROJNI TEHNIK (DV)

VSEBINA