SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

ŽIVILSKI TEHNIK

VSEBINA