SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
(šolska in dualna organizacija izobraževanja)

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA PROGRAMOV V STROJNIŠTVU

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

AVTOLIČAR

Enoličen ID: 265174Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA