SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

GRAFIČNI TEHNIK
(prilagojen za gluhe in naglušne in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami)

Enoličen ID: 144676 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA