SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE in
POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

KATALOGI ZNANJ SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV - I. del, šolsko leto 2009/2010

Nekateri predmeti imajo več katalogov znanja z različnim skupnim številom ur. Izbiro kataloga znanja določa predmetnik izobraževalnega programa. Pri navedbi skupnega števila ur v predmetniku oziroma katalogu znanja lahko pride do manjših odstopanj. Velja število ur v predmetniku, učitelj temu ustrezno prilagodi izvedbo kataloga znanja.

Legenda:

SSI - srednje strokovno izobraževanje
PTI -poklicno-tehniško izobraževanje
SI - program s slovenskim učnim jezikom na narodnem mešanem območju slovenske Istre
IS - program z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre
DV
- program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju
SSRSSI - Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje

Katalogi znanja za splošnoizobraževalne predmete:
Zap.št.
Naziv predmeta
Število ur
Opomba
1
ANGLEŠČINA
280
SSI; drugi tuji jezik
2
ANGLEŠČINA
420
SSI; prvi tuji jezik
3
ANGLEŠČINA
210-315
PTI
4
BIOLOGIJA
70,105,140,175,210,280
SSI in PTI
5
FIZIKA
70
SSI
6
FIZIKA
70,105,140
PTI
7
FIZIKA
140+70
SSI
8
FIZIKA
70
SSI in PTI; gostinski tehnik, turistični tehnik in
gostinsko-turistični tehnik
9
GEOGRAFIJA
70
SSI
10
GEOGRAFIJA
70
PTI
11
GEOGRAFIJA
105 PTI; vrtnarski tehnik
12
GEOGRAFIJA
140
SSI; prometni, plovbni in ladijski strojni tehnik
13
GEOGRAFIJA
140
SSI; ekonomski tehnik
14
GEOGRAFIJA
140
SSI; ekonomski tehnik (IS)
15
GEOGRAFIJA
140
SSI; ekonomski tehnik (DV)
16
GEOGRAFIJA
272
SSI; turističnii tehnik
17
INFORMATIKA
70
SSI
18
INFORMATIKA
70
PTI
19
ITALIJANŠČINA
210 do 525
SSI; tuji jezik
20
ITALIJANŠČINA
280 do 525
SSI; drugi jezik
21
ITALIJANŠČINA
490
SSI; materni jezik
22
ITALIJANŠČINA
490
SSI; materni jezik (prevod)
23
ITALIJANŠČINA
175 do 280
PTI; materni jezik (prevod)
24
ITALIJANŠČINA
140
PTI; drugi tuji jezik (prevod)
25
ITALIJANŠČINA
175 do 280
PTI; materni jezik
26
KEMIJA
70
SSI
27
KEMIJA
105
SSI
28
KEMIJA
140
SSI
29
KEMIJA
210
SSI
30
KEMIJA
280
SSI
31
MADŽARŠČINA
490
SSI; materni jezik
32
MADŽARŠČINA
490
SSI; prevod
33
MADŽARŠČINA
487
SSI; drugi jezik
34
MADŽARŠČINA
487
SSI; drugi jezik (prevod)
35 MADŽARŠČINA 207 PTI;materni jezik
36 MADŽARŠČINA 207 PTI;materni jezik (prevod)
37 MADŽARŠČINA 207 PTI;drugi jezik
38 MADŽARŠČINA 207 PTI;drugi jezik (prevod)
39 MADŽARŠČINA 176, 278 SSI, PTI fakultativni predmet (prevod)
40 MADŽARŠČINA 176, 278 SSI, PTI fakultativni predmet
41
175
PTI
42
MATEMATIKA
385
SSI
43
NEMŠČINA
420
SSI; prvi tuji jezik
44
NEMŠČINA
420
SSI; drugi tuji jezik
45
PSIHOLOGIJA
70
SSI
46
PSIHOLOGIJA S KOMUNIKACIJO
105
SSI; kozmetični tehnik
47
SLOVENŠČINA
420
SSI; drugi jezik
48
SLOVENŠČINA
490
SSI; materni jezik
49
SLOVENŠČINA
175 do 280
PTI; materni jezik
50
SLOVENŠČINA
210
PTI; drugi jezik
51
SLOVENŠČINA
560
SSI; materni jezik, predšolska vzgoja
52
SOCIOLOGIJA
70
SSI in PTI
53
ŠPORTNA VZGOJA
140
PTI
54
ŠPORTNA VZGOJA
210
PTI
55
ŠPORTNA VZGOJA
315
SSI; predšolska vzgoja
56 ŠPORTNA VZGOJA 170 PTI
57
ŠPORTNA VZGOJA
420
SSI
58
UMETNOST
70
SSI in PTI
59
UMETNOST
(umetnostna zgodovina)
35
SSI; vrtnarski tehnik (PTI)
60
UMETNOST
(umetnostna zgodovina
)
35
SSI; prilagoditev za programe DV
61
UMETNOST
(umetnostna zgodovina
)
35
SSI; prilagoditev za programe IS
62
UMETNOST
(likovno snovanje)
35
SSI; kozmetični tehnik
63

UMETNOST
(likovno snovanje)
(umetnostna zgodovina)

70
SSI; vrtnarski tehnik
64

UMETNOST
(umetnostna zgodovina)

35
SSi; aranžerski tehnik
65
UMETNOST
(likovno snovanje)
70
SSI; zobotehnik
66
UMETNOST
(umetnostna zgodovina)
35
SSI; turistični tehnik
67
ZGODOVINA
70
PTI
68
ZGODOVINA
105
PTI
69
ZGODOVINA
140
SSI
70
ZGODOVINA
140
SSI; prilagoditev za programe IS
71
ZGODOVINA
140
SSI; prilagoditev za programe DV
72
ZGODOVINA
210
SSI