UČNI NAČRTI ZA GIMNAZIJE

Po abecednem vrstnem redu navajamo učne načrte in izobraževalne programe za katere ti učni načrti veljajo.

Pri izvedbi učnega načrta je potrebno upoštevati število ur določeno s predmetnikom za posamezni izobraževalni program.

Navedeno je tudi šolsko leto, s katerim se začne učni načrt uvajati; in sicer za generacijo, ki se je vpisala v prvi letnik z navedenim šolskim letom.

UČNI NAČRTI

Št. Ime predmeta Izobraževalni program Sprejeto na
Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje
Uvajanje s šolskim letom
1. ANGLEŠČINA splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
2. ASTRONOMIJA splošna in strokovna gimnazija

147. seja, 2.2.2012

2015/2016
3. BIOLOGIJA splošna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
4. BIOLOGIJA klasična, strokovna gimnazija 111. seja, 28.2.2008 2008/2009
5. BIOTEHNOLOGIJA tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
6. SMER GLEDALIŠČE IN FILM umetniška gimnazija (smer gledališče in film) 182. seja, 16.2.2017 2017/2018
Zgodovina in teorija gledališča in filma
Gledališko ustvarjanje
Filmsko ustvarjanje
Druge oblike samostojnega in skupinskega dela:
Gledališke in filmske delavnice
Gledališke delavnice
Filmske delavnice
7. EKONOMIJA splošna, ekonomska gimnazija

205. seja, 20. 2. 2020

2020/2021
8. EKONOMSKA GEOGRAFIJA ekonomska gimnazija 205. seja, 20. 2. 2020 2020/2021
9. EKONOMSKA ZGODOVINA ekonomska gimnazija 205. seja, 20. 2. 2020 2020/2021
10. ELEKTRONSKI SISTEMI tehniška gimnazija 205. seja, 20.2.2020 2020/2021
12. ELEKTROTEHNIKA tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
13. EVROPSKE ŠTUDIJE splošna, strokovna gimnazija 147. seja,  2.2.2012 2012/2013
14. FILM splošna, strokovna gimnazija 193. seja, 21.6.2018 2018/2019
15. FILOZOFIJA splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
16. FIZIKA splošna gimnazija 168. seja, 19.2.2015 2015/2016
17. FIZIKA klasična gimnazija, strokovna gimnazija 168. seja, 19.2.2015 2015/2016
18. FIZIOLOGIJA ŽIVČEVJA splošna in strokovna gimnazija 203. seja, 19. 12. 2019 2020/2021
19. FRANCOŠČINA splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
20. GEOGRAFIJA splošna, klasična, ekonomska gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
21. GEOGRAFIJA splošna, klasična, ekonomska gimnazija
prilagoditev za dvojezične šole v Prekmurju
110. seja, 14.2.2008 2008/2009
22. GEOGRAFIJA splošna, klasična, ekonomska gimnazija
prilagoditev za šole z italijanskim učnim jezikom v Slovenski Istri
110. seja, 14.2.2008 2008/2009
23. GEOGRAFIJA strokovna gimnazija 111. seja, 28.2.2008 2008/2009
24. GLASBA splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
GLASBENA SMER: MODUL A – GLASBENI STAVEK umetniška gimnazija (glasbena smer: modul A – glasbeni stavek    
Glasbeni stavek 161. seja, 19.12.2013 2014/2015
Solfeggio
Zgodovina glasbe
Klavir 154. seja, 24.1.2013 2013/2014
Zbor
25. GLASBENA SMER: MODUL B – PETJE-INSTRUMENT umetniška gimnazija (glasbena smer: modul B –  petje-instrument)    
Glasbeni stavek 161. seja, 19.12.2013 2014/2015
Solfeggio
Zgodovina glasbe
Petje-instrument:    
- Petje 154. seja, 24.1.2013 2013/2014
- Klavir
- Čembalo 161. seja, 19.12.2013 2014/2015
- Orgle 154. seja, 24.1.2013 2013/2014
- Harmonika
- Harfa
- Kitara
- Citre 161. seja, 19.12.2013 2014/2015
- Violina 154. seja, 24.1.2013 2013/2014
- Viola
- Violončelo
- Kontrabas
- Kljunasta flavta
- Flavta
- Klarinet
- Oboa
- Fagot
- Saksofon
- Trobenta
- Rog
- Pozavna
- Tuba
- Tolkala
Klavir – pevci 154. seja, 24.1.2013,
161. seja, 19.12.2013
2013/2014,
2014/2015
Klavir – orglavci
Klavir – instrumentalisti
Dopolnilni inštrument 161. seja, 19.12.2013 2014/2015
Komorna igra 154. seja, 24.1.2013, 161. seja, 19.12.2013 2013/2014, 2014/2015
Zbor 154. seja, 24.1.2013 2013/2014
Orkester 154. seja, 24.1.2013,
161. seja, 19.12.2013
2013/2014, 2014/2015
26. GLASBENA SMER: MODUL C – JAZZ-ZABAVNA GLASBA umetniška gimnazija (glasbena smer: modul C – jazz-zabavna glasba) 161. seja, 19.12.2013 2014/2015
Glasbeni stavek
Solfeggio
Zgodovina glasbe
Petje-instrument
- Jazz petje
- Jazz klavir
- Jazz kitara
- Jazz kontrabas
- Jazz saksofon
- Jazz trobenta
- Jazz pozavna
- Jazz bobni
Glasbena tehnologija
Jazz klavir
Orkester
Osnove improvizacije
Skupinska igra
Teorija jazza z osnovami aranžiranja
27. GRADBENIŠTVO tehniška gimnazija

205. seja, 20. 2. 2020

2020/2021
28. GRŠČINA klasična gimnazija    
29. INFORMATIKA splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
30. ITALIANO (lingua materna) Ginnasio con lingua d’insegnamento italiana sul territorio nazionalmente misto dell’Istria slovena 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
31. ITALIJANŠČINA (materinščina) gimnazija z italijanskim učnim jezikom
na narodno mešanem območju v slovenski Istri
110. seja, 14.2.2008 2008/2009
32. ITALIJANŠČINA (kot tuji in kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre) splošna, klasična, strokovna gimnazija
kot tuji jezik
110. seja, 14.2.2008 2008/2009
kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre
splošna gimnazija
kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre
strokovna gimnazija
33. IZBRANA POGLAVJA IZ BIOTEHNOLOGIJE splošna gimnazija 205. seja, 20. 2. 2020 2020/2021
34. KEMIJA splošna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
35. KEMIJA klasična, strokovna gimnazija 111. seja, 28.2.2008 2008/2009
36. KITAJŠČINA splošna in strokovna gimnazija 155. seja, 28.2.2013 2013/2014
37. KMETIJSTVO tehniška gimnazija

205. seja, 20. 2. 2020

2020/2021
38. KREATIVNO PODJETNIŠTVO splošna in strokovna gimnazija 147. seja, 2.2.2012 2015/2016
39. LABORATORIJSKE VAJE
Biotehnologija
tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
40. LABORATORIJSKE VAJE
Elektrotehnika in elektronika
tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
41. LABORATORIJSKE VAJE
Materiali (gradbeniški modul)
tehniška gimnazija 128. seja, 17.12.2009 2010/2011
42. LABORATORIJSKE VAJE
Materiali (lesarski modul)
tehniška gimnazija 128. seja, 17.12.2009 2010/2011
43. LABORATORIJSKE VAJE
Materiali (osnovni modul)
tehniška gimnazija 128. seja, 17.12.2009 2010/2011
44. LABORATORIJSKE VAJE
Mehanika in gradbeništvo
tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
45. LABORATORIJSKE VAJE
Mehanika in strojništvo
tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
46. LABORATORIJSKE VAJE
Računalništvo, računalniški sistemi in omrežja
tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
47. LATINŠČINA splošna, klasična gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
48. LESARSTVO tehniška gimnazija 205. seja, 20.2.2020 2020/2021
49. LIKOVNA SMER umetniška gimnazija (likovna smer) 128. seja, 17.12.2009 2010/2011
Likovna teorija
Predstavitvene tehnike
Bivalna kultura
Risanje in slikanje
Plastično oblikovanje
Osnove varovanja dediščine
50. LIKOVNA UMETNOST (umetnostna zgodovina in likovno snovanje) splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
51. MADŽARŠČINA  (materinščina) gimnazija (DV) 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
52. MADŽARŠČINA  (drugi jezik) gimnazija (DV) 205. seja, 20. 2. 2020 2020/2021
53. MAGYAR NYELV (mint anyanyelv) Kétnyelvű (szlovén–magyar) gimnázium 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
54. MAGYAR NYELV (mint második nyelv) Kétnyelvű (szlovén–magyar) gimnázium 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
55. MATEMATIKA splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
56. MATERIALI
(gradbeniški modul)
tehniška gimnazija 128. seja, 17.12.2009 2010/2011
57. MATERIALI
(lesarski modul)
tehniška gimnazija 128. seja, 17.12.2009 2010/2011
58. MATERIALI
(osnovni modul)
tehniška gimnazija 128. seja, 17.12.2009 2020/2021
59. MEHANIKA tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
60. MIKROBIOLOGIJA tehniška gimnazija 205. seja, 20. 2. 2020 2010/2011
61. NEMŠČINA splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
62. PLESNA SMER: MODUL A - BALET umetniška gimnazija (plesna smer: modul A - balet)    
Klasični balet 154. seja, 24.1.2013 2013/2014
Karakterni plesi
Klasična podržka in repertoar 154. seja, 24.1.2013,
161. seja, 19.12.2013
2013/2014,
2014/2015
Sodobne plesne tehnike 154. seja, 24.1.2013 2013/2014
Stilni plesi 161. seja, 19.12.2013 2014/2015
Klavir 154. seja, 24.1.2013 2013/2014
Zgodovina plesa 161. seja, 19.12.2013 2014/2015
63. PLESNA SMER: MODUL B - SODOBNI PLES umetniška gimnazija (plesna smer: modul B - sodobni ples)

205. seja, 20. 2. 2020

2020/2021
Kompozicija plesa
Balet
Sodobne plesne tehnike
Zgodovina plesa in odrske umetnosti
64. PODJETNIŠTVO ekonomska gimnazija

205. seja, 20. 2. 2020

2020/2021
65. POSLOVANJE ekonomska gimnazija 205. seja, 20. 2. 2020 2020/2021
66. PROJEKTNO DELO Z OSNOVAMI RAZISKOVALNEGA DELA splošna in strokovna gimnazija

147. seja, 2.2.2012

2015/2016
67. PROSTORSKO MODELIRANJE tehniška gimnazija

205. seja, 20. 2. 2020

2020/2021
68. PSIHOLOGIJA (70 ur) splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
69. PSIHOLOGIJA (280 ur) splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
70. RAČUNALNIŠKI SISTEMI IN OMREŽJA tehniška gimnazija

205. seja, 20. 2. 2020

2020/2021
71. RAČUNALNIŠTVO tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
72. RAZISKOVANJE VODNIH IN KOPENSKIH EKOSISTEMOV splošna in strokovna gimnazija

203. seja, 19. 12. 2019

2020/2021
73. RUŠČINA splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
74. SLOVENSKA KNJIŽEVNOST IN PREVODI splošna, strokovna gimnazija 147. seja,  2.2.2012 2012/2013
75. SLOVENŠČINA  (materinščina) splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
76. SLOVENŠČINA gimnazija (DV) 114. seja, 12.6.2008 2008/2009
77. SLOVENŠČINA

gimnazija (IS)

114. seja, 12.6.2008 2008/2009
78. SOCIOLOGIJA splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
79. STROJNIŠTVO tehniška gimnazija

205. seja, 20. 2. 2020

2020/2021
80. ŠPANŠČINA splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
81. ŠPORTNA VZGOJA splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
82. ŠPORTNA  VZGOJA
ŠPORTNI ODDELKI GIMNAZIJE
splošna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
83. ŠTUDIJ OKOLJA splošna, strokovna gimnazija 147. seja,  2.2.2012 2012/2013
84. TUJI JEZIKI: KULTURA IN CIVILIZACIJA splošna, strokovna gimnazija 147. seja,  2.2.2012 2012/2013
85. UMETNOSTNA ZGODOVINA (Umetnost na Slovenskem) splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
86. UMETNOSTNA ZGODOVINA splošna, klasična gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
87. UMETNOSTNA ZGODOVINA gimnazija (IS)

205. seja, 20. 2. 2020

2020/2021
88. VZGOJA ZA SOLIDARNOST splošna in strokovna gimnazija

152. seja, 25.10.2012

2015/2016
89. ZGODOVINA splošna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
90. ZGODOVINA gimnazija (IS) 111. seja, 28.2.2008 2008/2009
91. ZGODOVINA

gimnazija (DV)

114. seja, 12.6.2008 2008/2009
92. ZGODOVINA klasična gimnazija 111. seja, 28.2.2008 2008/2009
93. ZGODOVINA strokovna gimnazija 111. seja, 28.2.2008 2008/2009
94. ZGODOVINA ŠPORTA splošna in strokovna gimnazija

155. seja, 28.2.2013

2015/2016

KROSKURIKULARNO TEMATSKO PODROČJE

Št.

Ime področje

Izobraževalni program

Sprejeto na
Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje

Uvajanje s šolskim letom

1.

KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKO ZNANJE

splošna, klasična in strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

2.

OKOLJSKA VZGOJA

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009