SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

KMETIJSKI TEHNIK

VSEBINA