SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
dualna organizacija

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

ELEKTRIKAR ENERGETIK

Enoličen ID: 969381Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA