SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

EKONOMSKI TEHNIK
(prilagojen program za slepe in slabovidne dijake)

Enoličen ID: 733320Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA