SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA PROGRAMOV NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU (IS IN DV)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

KUHAR (DV)

Enoličen ID: 846783 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA