SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE in
POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

KATALOGI ZNANJ SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV - I. DEL
šolsko leto 2008/2009

Legenda:

SSI - srednje strokovno izobraževanje
PTI -poklicno-tehniško izobraževanje
SI - program s slovenskim učnim jezikom na narodnem mešanem območju slovenske Istre
IS - program z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre
DV
- program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju
SSRSSI - Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje

A. Katalogi znanja za splošnoizobraževalne predmete v programih srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja razen za programe navedene v točki B.

Zap.št. Naziv predmeta Število ur Opomba
1 ANGLEŠČINA 280 SSI; drugi tuji jezik
2 ANGLEŠČINA 420 SSI; prvi tuji jezik
3 ANGLEŠČINA 210-315 PTI
4 BIOLOGIJA 70,105,140,175,210,280 SSI in PTI
5 FIZIKA 70 SSI
6 FIZIKA 70,105,140 PTI
7 FIZIKA 140+70 SSI
8 FIZIKA 70 SSI in PTI; gostinski tehnik, turistični tehnik in
gostinsko-turistični tehnik
9 GEOGRAFIJA 70 SSI
10 GEOGRAFIJA 70 PTI
11 GEOGRAFIJA 140 SSI; prometni, plovbni in ladijski strojni tehnik
12 GEOGRAFIJA 140 SSI; ekonomski tehnik

13

GEOGRAFIJA 140 SSI; ekonomski tehnik (IS)
14 GEOGRAFIJA 140 SSI; ekonomski tehnik (DV)
15 GEOGRAFIJA 272 SSI; turističnii tehnik
16 INFORMATIKA 70 SSI
17 INFORMATIKA 70 PTI
18 ITALIJANŠČINA 210 do 525 SSI; tuji jezik
19 ITALIJANŠČINA 280 do 525 SSI; drugi jezik
20 ITALIJANŠČINA 490 SSI; materni jezik
21 ITALIJANŠČINA 490 SSI; materni jezik (prevod)
22 ITALIJANŠČINA 175 do 280 PTI; materni jezik (prevod)
23 ITALIJANŠČINA 140 PTI; drugi tuji jezik (prevod)
24 ITALIJANŠČINA 175 do 280 PTI; materni jezik
25 KEMIJA 70 SSI
26 KEMIJA 105 SSI
27 KEMIJA 140 SSI
28 KEMIJA 210 SSI
29 KEMIJA 280 SSI
30 MADŽARŠČINA 490 SSI; materni jezik
31 MADŽARŠČINA 490 SSI; materni jezik (prevod)
32 MADŽARŠČINA 487 SSI; drugi jezik
33 MADŽARŠČINA 487 SSI; drugi jezik (prevod)
34 MADŽARŠČINA 176, 278 SSI, PTI fakultativni predmet (prevod)
35 MADŽARŠČINA 176, 278 SSI, PTI fakultativni predmet
36 MADŽARŠČINA 207 PTI;materni jezik
37 MADŽARŠČINA 207 PTI;materni jezik (prevod)
38 MADŽARŠČINA 207 PTI;drugi jezik
39 MADŽARŠČINA 207 PTI;drugi jezik (prevod)
40 MATEMATIKA 175 PTI - v šolskem letu 2008/2009 velja le za zaključni (2.) letnik
41 MATEMATIKA 206 - 242 PTI - v šolskem letu 2008/2009 velja le za 1. letnik
42 MATEMATIKA 385 SSI - v šolskem letu 2008/2009 velja le za zaključni (4.) letnik
43 MATEMATIKA 383 - 408 SSI - v šolskem letu 2008/2009 velja za vse letnike, razen zaključnega (4.) letnika
44 NEMŠČINA 420 SSI; prvi tuji jezik
45 NEMŠČINA 420 SSI; drugi tuji jezik
46 PSIHOLOGIJA 70 SSI
47 SLOVENŠČINA 420 SSI; drugi jezik
48 SLOVENŠČINA 490 SSI; materni jezik
49 SLOVENŠČINA 175 do 280 PTI; materni jezik
50 SLOVENŠČINA 210 PTI; drugi jezik
51 SLOVENŠČINA 560 SSI; materni jezik, predšolska vzgoja
52 SOCIOLOGIJA 70 SSI in PTI
53 ŠPORTNA VZGOJA 140 PTI
54 ŠPORTNA VZGOJA 210 PTI
55 ŠPORTNA VZGOJA 315 SSI; predšolska vzgoja
56 ŠPORTNA VZGOJA 170 PTI
57 ŠPORTNA VZGOJA 420 SSI
58 UMETNOST 70 SSI in PTI
59 UMETNOST
(umetnostna zgodovina
)
35 SSI; prilagoditev za programe DV
60 UMETNOST
(umetnostna zgodovina
)
35 SSI; prilagoditev za programe IS
61

UMETNOST
(umetnostna zgodovina)

35 SSi; aranžerski tehnik
62 UMETNOST
(likovno snovanje)
70 SSI; zobotehnik
63 UMETNOST
(umetnostna zgodovina)
35 SSI; turistični tehnik
64 ZGODOVINA 70 PTI
65 ZGODOVINA 105 PTI
66 ZGODOVINA 140 SSI
67 ZGODOVINA 140 SSI; prilagoditev za programe IS
68 ZGODOVINA 140 SSI; prilagoditev za programe DV
69 ZGODOVINA 210 SSI

B. Katalogi znanja za splošnoizobraževalne predmete v programu tehnik mehatronike in programu tehnik oblikovanja (poskusno izvajanje od šolskega leta 2006/2007)

Zap.št. Naziv predmeta Število ur Opomba
1 BIOLOGIJA 68  
2 FIZIKA 68 SSI: tehnik oblikovanja
3 FIZIKA 136 SSI: tehnik mehatronike
4 GEOGRAFIJA 68  
5 KEMIJA 68  
6 MATEMATIKA 408, 374 SSI: tehnik mehatronike (408ur)
SSI: tehnik oblikovanja (374ur)
7 PSIHOLOGIJA 68  
8 SLOVENŠČINA 476  
9 SOCIOLOGIJA 68  
10 ŠPORTNA VZGOJA 340  
11 TUJI JEZIK 408  
12 UMETNOST 68  
13 ZGODOVINA 68