SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

MEDIJSKI TEHNIK
(prilagojen za gluhe in naglušne in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami)

Enoličen ID: 174006 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA