SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI - šolsko leto 2010/2011

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

PRENOVLJENI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Sprejeto na SSPSI Nadomešča dosedanji program
1 Obdelovalec lesa 53/08 103. seja, 14.12.2007 Obdelovalec lesa (69/98)
2 Obdelovalec lesa (GLU, GJM) 30/09 114. seja, 12.12.2008 Obdelovalec lesa (gluhi in naglušni) (01/00)
3 Pomočnik pri tehnologiji gradnje 95/09 114. seja, 12.12.2008 Gradbinec (69/98), Tesar opažev (69/98), Upravljalec gradbene mehanizacije (69/98)
4 Pomočnik v biotehniki in oskrbi 53/08 103. seja, 14.12.2007 Pomočnica gospodinje (69/98), Pomočnik kmetovalca (69/98, Pomočnik mesarja (69/98), Pomočnik peka in slaščičarja (69/98), Pomočnik v živilstvu (35/00), Pomočnik v biotehniki (55/07)
5 Pomočnik v tehnoloških procesih 53/08 103. seja, 14.12.2007 Obdelovalec kovin (69/98), Ličar (69/98)
6 Pomočnik v tehnoloških procesih (GIB) 30/09 114. seja, 12.12.2008 Monter električnih naprav (GIB) (69/98)
7 Pomočnik v tehnoloških procesih (GLU, GJM) 30/09 114. seja, 12.12.2008 Obdelovalec kovin (GLU) (52/03)
8 Pomožni administrator (GIB) 30/09 114. seja, 12.12.2008 Pomožni administrator (GIB) (75/04)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI, KI NISO KREDITNO OVREDNOTENI

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list
1 Čistilec objektov 12/01
2 Pomočnik konfekcionarja 69/98
3 Pomočnik konfekcionarja (gluhi in naglušni) 52/03
4 Pomočnik steklarja 69/98


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SE IZTEČEJO 2012

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Gradbinec 69/98 31.8.2012 31.8.2014 Pomočnik pri tehnologiji gradnje (95/09)
2 Tesar opažev 69/98 31.8.2012 31.8.2014 Pomočnik pri tehnologiji gradnje (95/09)
3 Upravljalec gradbene mehanizacije 69/98 31.8.2012 31.8.2014 Pomočnik pri tehnologiji gradnje (95/09)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SE IZTEČEJO 2011

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Ličar 69/98 31.8.2011 31.8.2013 Pomočnik v tehnoloških procesih (53/08)
2 Monter električnih naprav (GIB) 69/98 31.8.2011 31.8.2013 Pomočnik v tehnoloških procesih (GIB) (30/09)
3 Obdelovalec kovin (gluhi in naglušni) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Pomočnik v tehnoloških procesih (30/09)
4 Obdelovalec lesa (gluhi in naglušni) 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Obdelovalec lesa (gluhi in naglušni) (30/09)
5 Pomožni administrator (gibalno ovirani) 75/04 31.8.2011 31.8.2013 Pomožni administrator (GIB) (30/09)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SE IZTEČEJO 2010

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Obdelovalec kovin 69/98 31.8.2010 31.8.2012 Pomočnik v tehnoloških procesih (53/08)
2 Obdelovalec kovin (SI) 1/00 31.8.2010 31.8.2012 Pomočnik v tehnoloških procesih (53/08)
3 Obdelovalec lesa 69/98 31.8.2010 31.8.2012 Obdelovalec lesa (53/08)
4 Pomočnica gospodinje-oskrbnice 69/98 31.8.2010 31.8.2012 Pomočnik v biotehniki in oskrbi (53/08)
5 Pomočnik elektrikarja 69/98 31.8.2010 31.8.2012 Pomočnik v tehnoloških procesih (53/08)
6 Pomočnik mesarja 69/98 31.8.2010 31.8.2012 Pomočnik v biotehniki in oskrbi (53/08)
7 Pomočnik peka in slaščičarja-konditorja 69/98 31.8.2010 31.8.2012 Pomočnik v biotehniki in oskrbi (53/08)
8 Pomočnik v živilstvu 35/00 31.8.2010 31.8.2012 Pomočnik v biotehniki in oskrbi (53/08)


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2009

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Pomočnik kmetovalca 69/98 31.8.2009 31.8.2011 Pomočnik v biotehniki 55/07
2 Pomočnik v biotehniki 55/07 31.8.2009 31.8.2011 Pomočnik v biotehniki in oskrbi (53/08)