SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SPLOŠNE GIMNAZIJE

Št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list RS, št.

Sprejeto na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje

1.

Gimnazija

13/20

16. 1. 2020 (204. seja) in 20. 2. 2020 (205. seja)

2.

Gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri (SI)

13/20

16. 1. 2020 (204. seja) in 20. 2. 2020 (205. seja)

3.

Gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri (IS)

13/20

16. 1. 2020 (204. seja) in 20. 2. 2020 (205. seja)

4.

Dvojezična slovensko madžarska gimnazija

13/20

16. 1. 2020 (204. seja)

5.

Klasična gimnazija

13/20

20. 2. 2020 (205. seja)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI STROKOVNE GIMNAZIJE

Št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list RS, št.

Sprejeto na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje

1.

Ekonomska gimnazija (1)

13/20

20. 2. 2020 (205. seja)

2.

Ekonomska gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri (SI)

13/20

20. 2. 2020 (205. seja)

3.

Tehniška gimnazija

13/20

16. 1. 2020 (204. seja) in 20. 2. 2020 (205. seja)

4.

Tehniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri (SI)

13/20

20. 2. 2020 (205. seja)

5.

Umetniška gimnazija

13/20

20. 2. 2020 (205. seja)

6.

Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri (SI)

    • Glasbena smer

13/20

16. 1. 2020 (204. seja) in 20. 2. 2020 (205. seja)Pojasnila k preglednici gimnazijskih izobraževalnih programov

(1) Spremenjeni vpisni pogoji v športne oddelke pričnejo veljati za vpis v šolsko leto 2021/22.