UČNI NAČRTI

OZNAKE POMENIJO:

G = gimnazija splošnega tipa
K = klasična gimnazija
E = ekonomska gimnazija
T = tehnična gimnazija
U = umetniška gimnazija
S = strokovna gimnazija (skupno ime za ekonomsko, tehniško in umetniško gimnazijo oziroma: E+T+U)
DV = dvojezična slovensko-madžarska gimnazija
SI = gimnazija s slovenskim učnim jezikoma na narodno mešanem območju slovenske Istre
IS = gimnazija s italijanskim učnim jezikoma na narodno mešanem območju slovenske Istre
U SI = umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikoma na narodno mešanem območju slovenske Istre
Gimnazija = vse gimnazije (gimnazija splošnega tipa, klasična, ekonomska, tehniška in umetniška)


Z. Št.

Ime predmeta (modul, smer, področje...)

Število ur

Izobraževalni program gimnazije

1

ANGLEŠČINA

420

Gimnazija (prvi ali drugi tuji jezik)

2

BALET (modul)
Klasični balet
Klasična podržka in repertuar
Sodobne plesne tehnike
Inštrument (klavir)
Zgodovina plesa
Stilni plesi
Karakterni plesi


1190
280
210
70
70
70
105

U (plesna smer; modul: balet)

3

BIOLOGIJA

140

K

4

BIOLOGIJA

140

S

5

BIOLOGIJA

175

S

6

BIOLOGIJA

210
+35
+105

Obvezni predmet - gimnazija
Izbirni predmet
Matura

7

BIOTEHNOLOGIJA

280

T

8

DRAMSKO - GLEDALIŠKA SMER
Zgodovina in teorija drame in gledališča
Umetnost giba
Umetnost govora
Video in film
Druge oblike samostojnega dela


280
280
280
70
770

U (dramsko-gledališka smer)

9

EKONOMIJA

385

E

10

EKONOMSKA GEOGRAFIJA

35

E

11

EKONOMSKA ZGODOVINA

35

E

12

ELEKTRONIKA

210

T

13

ELEKTROTEHNIKA

280

T

14

FILOZOFIJA

70, 105, 210

Gimnazija

15

FIZIKA

140, 175, 210, 280
350

Gimnazija
Matura

16

FRANCOŠČINA

420

Gimnazija (drugi tuji jezik)

17

GEOGRAFIJA

210+70

DV

18

GEOGRAFIJA

210+70

IS

19

GEOGRAFIJA

210+35

E

20

GEOGRAFIJA

210+35

K

21

GEOGRAFIJA

210+35

G

22

GEOGRAFIJA

140

S

23

GLASBA

70

Gimnazija

24

GLASBENI JEZIK
Glasbeni stavek
Svetovna glasbena kultura
Slovenska glasbena kultura

70

G+K

25

GLASBENI STAVEK (modul)

560

U

26

GRADBENIŠTVO

210

T

27

GRŠČINA

350, 420

K

28

INFORMATIKA

70
210

Obvezni predmet
Izbirni predmet

29

ITALIJANŠČINA

280 do 420

tuji jezik in drugi jezik

30

ITALIJANŠČINA

560

Materni jezik

31

JAZZ-ZABAVNA GLASBA (modul)
Petje-inštrument
Sofeggio
Glasbeni stavek
Zgodovina glasbe
Klavir
Skupinska igra
Osnove improvizacije
Osnove aranžiranja


420
315
210
245
140
175
105
140

U (glasbena smer; modul: jazz-zabavna glasba)

32

KEMIJA

70

S

33

KEMIJA

140

S

34

KEMIJA

210, 315

Gimnazija

35

KMETIJSTVO

210

T

36

LABORATORIJSKE VAJE
Elektrotehnika in elektronika

210

T

37

LABORATORIJSKE VAJE
Materiali

70

T

38

LABORATORIJSKE VAJE
Računalništvo ter računalniški sistemi in omrežja

210

T

39

LABORATORIJSKE VAJE
Mehanika in gradbeništvo

210

T

40

LABORATORIJSKE VAJE
Mehanika in strojništvo

210

T

41

LABORATORIJSKE VAJE
Biotehnologija

210

T

42

LABORATORIJSKE VAJE
Materiali (gradbeništvo, gradbeni modul)

210

T

43

LABORATORIJSKE VAJE
Materiali (lesarstvo, lesni modul)

210

T

44

LATINŠČINA

420, 455

G + K

45

LESARSTVO

210

T

46

LIKOVNA SMER
Umetnostna zgodovina

Likovna teorija
Predstavitvene tehnike
Bivalna kultura
Risanje in slikanje
Plastično oblikovanje
Osnove varovanja dediščine


245
280 (M)
210
140
280
420
70
70

U(likovna smer)

47

LIKOVNO SNOVANJE

210

G+S

48

LIKOVNA UMETNOST
Likovno snovanje
Umetnostna zgodovina

35

U (glasbena in plesna smer)

49

LIKOVNA UMETNOST
Umetnostna zgodovina
Likovno snovanje

70

DV

50

LIKOVNA UMETNOST
Umetnostna zgodovina

35, 70

K

51

LIKOVNA UMETNOST
Umetnostna zgodovina
Likovno snovanje

70

Gimnazija (razen likovne smeri umetniške gimnazije)

52

LIKOVNA UMETNOST
Umetnostna zgodovina
Likovno snovanje

70

E+T

53

LIKOVNA UMETNOST
Umetnostna zgodovina
Likovno snovanje

70

IS

54

MADŽARŠČINA I

560

DV (materni jezik, prevod)

55

MADŽARŠČINA I

560

DV (materni jezik)

56

MADŽARŠČINA II

560

DV (drugi jezik)

57

MADŽARŠČINA II

560

DV (drugi jezik, prevod)

58

MATEMATIKA

560

Gimnazija

59

MATERIALI
(gradbeniški modul)

210

T

60

MATERIALI
(lesarski modul)

210

T

61

MATERIALI (osnove)

70

T

62

MEHANIKA

280

T

63

MIKROBIOLOGIJA

210

T

64

NEMŠČINA

420

Gimnazija (prvi ali drugi tuji jezik)

65

OPISNA GEOMETRIJA

210

T

66

PEDAGOGIKA

70

G

67

PETJE-INŠTRUMENT (modul)
Pete-inštrument
Solfeggio
Glasbeni stavek
Zgodovina glasbe
Klavir
Komorna igra
Zbor-orkester
Dopolnilni inštrument


420
315
210
210
140
140
210
35

U (glasbena smer; modul: petje-inštrument)

68

PODJETNIŠTVO

315

E

69

POSLOVNA INFORMATIKA

70

E

70

PSIHOLOGIJA

280

Gimnazija

71

PSIHOLOGIJA

70

Gimnazija

72

RAČUNALNIŠKI SISTEMI IN OMREŽJA

210

T

73

RAČUNALNIŠTVO

280

T

74

RUŠČINA

420

Gimnazija

75

SLOVENŠČINA

560

DV

76

SLOVENŠČINA

560

Gimnazija (materni jezik)

77

SLOVENŠČINA

420

IS (drugi jezik)

78

SOCIOLOGIJA

70

Gimnazija

79

SOCIOLOGIJA

210

Gimnazija

80

SODOBNI PLES (modul)
Sodobne plesne tehnike
Balet
Uporabna anatomija
Glasba
Zgodovina plesa in odrske umetnosti
Ustvarjalna delavnica


840
315
70
140
105
770

U (plesna smer; modul: sodobni ples)

81

STROJNIŠTVO

210

T

82

ŠPANŠČINA

420

Gimnazija

83

ŠPORTNA VZGOJA

420

G (razen za plesno smer umetniške gimnazije)

84

ŠPORTNA VZGOJA

105-210

Športni oddelki v gimnaziji

85

ŠTUDIJ OKOLJA

70, 105

Gimnazija

86

UMETNOSTNA ZGODOVINA

35

Gimnazija

87

UMETNOSTNA ZGODOVINA

245
280

Umetniška gimnazija - likovna smer
Matura

88

ZGODOVINA

280

Gimnazija

89

ZGODOVINA

210

S

90

ZGODOVINA

280

DV

91

ZGODOVINA

350

K