SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

GOSTINSKO-TURISTIČNI TEHNIK

Enoličen ID: 903140Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA